You are currently viewing Ansökan för renovering på Gran Canaria

Ansökan för renovering på Gran Canaria

Har du tänkt renovera din fastighet på Gran Canaria? Beroende på vad du tänkt göra kan du behöva tillstånd. Man behöver inte tillstånd för alla ingrepp. Skall du till exempel bara måla om inomhus behöver du inget tillstånd enligt de nyare reglerna. Likaså om du bara ska byta golv inomhus.

Vill du veta om du behöver tillstånd och behöver hjälp med tillståndsansökan kan vi stå till tjänst.

Vi tar en avgift för ansökan om tillstånd. Sedan har kommunerna lite olika bestämmelser, i Mogan till exempel tar man ut en procentsats på materialkostnaden, vilket inte är ovanligt men procentsatserna varierar mellan kommunerna.

Välkommen!

Leave a Reply