Besiktning inför köp

Vi besiktigar årligen ett antal lägenheter och hus på Gran Canaria, ofta inför köp. Detta är en mycket omtyckt och värdefull tjänst eftersom du som köpare sällan får all information. Vi finner ofta problem med fukt, obefintlig ventilation, svampangrepp eller felaktiga installationer. Du får även en uppskattning av kostnaden för åtgärdande.

Genom våra besiktningar får kunden en bild över vilka reparationsbehov eller problem som kan finnas rörande bostaden. Kunden får därmed ett bättre beslutsunderlag inför köp både ur ett förhandlingsperspektiv samt en bild av vilka kostnader som kan bli aktuella för eventuella åtgärder eller om det är bäst att avstå från köp.