Besiktning inför köp

Vi besiktigar årligen ett antal lägenheter och hus på Gran Canaria, ofta inför köp. Detta är en mycket omtyckt och värdefull tjänst eftersom du som köpare sällan får all information från mäklaren. På senare tid har så kallade “online-visningar” blivit populära. Kan du inte närvara inför ett köp kan du inte heller göra nödvändiga kontroller av bostadens skick. I Spanien representerar mäklaren enbart säljarens intressen och det gör det mycket viktigt för dig som köpare att väl kontrollera vad det är du köper. Vi finner ofta problem med fukt, tak, asbests, obefintlig ventilation, svampangrepp eller felaktiga installationer särskilt inom el- och VVS. Du får även en uppskattning av kostnaden för åtgärdande.

Genom våra besiktningar får du som kund en bild över vilka reparationsbehov eller problem som kan finnas rörande bostaden. Du får därmed ett bättre beslutsunderlag inför köp både ur ett förhandlingsperspektiv samt en bild av vilka kostnader som kan bli aktuella för eventuella åtgärder eller om det är bäst att avstå från köpet.