Besiktning inför köp

Vi besiktigar årligen ett antal lägenheter och hus på Gran Canaria, ofta inför köp. Detta är en mycket omtyckt och värdefull tjänst eftersom du som köpare sällan får all information från mäklaren. På senare tid har så kallade “online-visningar” blivit populära. Kan du inte närvara inför ett köp kan du inte heller göra nödvändiga kontroller av bostadens skick. I Spanien representerar mäklaren enbart säljarens intressen och det gör det mycket viktigt för dig som köpare att väl kontrollera vad det är du köper. Vi finner ofta problem med fukt, asbests, obefintlig ventilation, svampangrepp eller felaktiga installationer särskilt inom el- och VVS samt felaktiga takinstallationer på tillbyggnader. Du får även en uppskattning av kostnaden för åtgärdande.

Genom våra besiktningar får du som kund en bild över vilka reparationsbehov eller problem som kan finnas rörande bostaden. Du får därmed ett bättre beslutsunderlag inför köp både ur ett förhandlingsperspektiv samt en bild av vilka kostnader som kan bli aktuella för eventuella åtgärder eller om det är bäst att avstå från köpet.

Vanliga problemområden i Spanien vid köp av lägenhet eller hus kan vara:

-Obefintlig ventilation
-Obefintliga tätskit i våtrum
-Felinstallerade fall för avlopp/avrinning
-Feldimensionerad avrinning terasser
-Asbest (tillåtet fram till 2002)
-Avsaknad av jordning elsystem
-Fel fall på tak (ofta vid tillbyggnad)
-Föråldrat elsystem som måste uppgraderas 

Vid vår statusbesiktning gör vi följande kontroller:

-Fuktmätning våtrum
-Fuktkontroll med värmekamera våtrum och där problemområden visuellt kan detekteras
-Kontroll ventilationssystem
-Generell elbesiktning
-Okulärbesiktning konstruktion
-Okulärbesiktning fukt
-Okulärbesiktning och kontroll VVS

Vi erbjuder besiktningprotokoll på svenska. Som tillägg kan du få ett besiktningsprotokoll på spanska.