You are currently viewing Takrenovering San Agustin

Takrenovering San Agustin

Hos en svensk kund har vi lagat ett tak som skjuter över deras terass och gräsmatta. Ett mycket vanligt problem med sprickningar i tak, väggar etc får man då armeringsjärnen börjar rosta inifrån. Rosten kommer ofta igång på grund av att fukt nått in. Man har då två problem, att söka reda på var fukt letar sig in och reparera det hela. Här visar vi före och efterbilder på arbetet. Har du sprickbildning i fasad, vägg eller tak? Vänta inte med åtgärder!

Leave a Reply