Behöver du renovera poolen eller se över filter och pumpar?

Vanligast bland privata pooler, och även i anläggningar med allmänna pooler i bostadsrättsföreningar här är att man har en fiberduk i poolen. Det är billigast men det håller även kortast tid innan det är dags att måla eller laga igen.

Alternativ till fiberduken är en poolduk (liner) där du som kund får garanti på färg, fläckar och tätskiktet. Vi installerar marknadens bästa poolduk.

Filter
Många sitter med för små filter för den massa vatten de är dimensionerade för att rena vilket innebär att pumpen får jobba hårt och det drar mycket energi. Ibland resulterar det i orent fatten. 

Uppvärmda pooler
Inte alltför sällan sitter inflödet av varmt vatten fel. Inflödet skall sitta i den nedre delen av poolen, inte vid ytan.

Byta från klor till salklorinator
Ofta hjälper vi kunder med att byta från klor till saltklorinator.

Solenergi
Det finns även möjlighet att ha solpaneler som genererar el till anläggningen alternativt värma vatten (thermofusion) i en anläggning avsett för poolen.