Renovera pool eller byta filter

Behöver du renovera poolen eller se över filter och pumpar?

Vanligast bland privata pooler, och även i anläggningar med allmänna pooler i bostadsrättsföreningar här är att man har en fiberduk i poolen. Det är billigast men det håller även kortast tid innan det är dags att måla eller laga igen.

Det finns alternativ till fiberduken där du som kund får en garanti på färg, fläckar och tätheten, garantin varierar men det finns produkter där du får 10-15 års täthetsgaranti. Vanlig fiberduk får du oftast inte mer än två års garanti på.

Filter
Många sitter med för små filter för den massa vatten de är dimensionerade för att rena vilket innebär att pumpen får jobba hårt och det drar mycket energi.

Uppvärmda pooler
Inte alltför sällan sitter inflödet av varmt vatten fel. Inflödet skall sitta i den nedre delen av poolen, inte vid ytan.

Byta från klor till saltvatten
Ofta hjälper vi kunder med att byta från klor till saltvatten. 

Vi samarbetar med flera olika lokala poolfirmor på ön. Vill du ha hjälp med något så slå en signal eller mejla.

Tel: (+34) 658 862 806 /+46 703672060

Leave a Reply