You are currently viewing Fuktproblem, och hur du löser dem!

Fuktproblem, och hur du löser dem!

Fuktproblem – och hur du löser dem. Tips från Gran Canaria Kvalitetsbygg!

Ett ganska vanligt problem många fastighetsägare dras med är fuktproblem. Här på Gran Canaria är det ett ganska vanligt problem och något man bör observera och undersöka efter om man överväger att köpa en begagnad fastighet. Fuktproblemet/en kan bero på dålig dränering eller obefintlig dränering. Problemen kan också bero på läckande vattenledningar hos din granne ovanför eller bredvid, eller dålig eller obefintlig tätning av tak. Nu nämnda problem är vanliga här på Gran Canaria. Många fastigheter byggdes för många år sedan och de är nu i behov av renovering.

Bilden ovanför är tagen i ett sovrum. Fukten tränger igenom på grund av obefintlig dränering utanför. Det här löses helst genom dränering utanför och reparation av väggen. Att reparera väggen är en procedur som tar några dagar då all fukt skall avlägsnas och väggen skall torka. Sedan skall rätt typ av cement användas och sedan en speciell färg. Man vill inte reparera med material som inte transpirerar. Att täcka igen det hela innebär att fukten kommer att spränga igenom om en dränering inte gjorts utanför.

Ska du köpa en begagnad bostad tag kontakt med fackman för besiktning så minskar du risken för merkostnader.

 

Leave a Reply