Besiktning

Besiktning inför köp.

Vi besiktigar årligen ett antal lägenheter och hus på Gran Canaria, ofta inför köp. Genom att vi utför olika typer av renoveringar samt nybyggnationer regelbundet har vi bred erfarenhet vilka skador och problemområden som är frekventa här på ön.

Genom våra besiktningar får kunden en bild över vilka reparationsbehov eller problem som kan finnas rörande bostaden. Kunden får därmed ett bättre beslutsunderlag inför köp både ur ett förhandlingsperspektiv samt en bild av vilka kostnader som kan bli aktuella för eventuella åtgärder.

Besiktningar av lägenheter och hus

Vi utför hus och lägenhetsbesiktningar. Det är vanligt att vi gör det inför köp för kunders räkning. Vi tittar på fastighetens skick, vilka skador eller initiala skeden av skador som kan innebära reparationer med tiden som t.ex. sprickor, fukt, vvs, etc. Vi går även igenom elsystemet och kontrollerar att grundläggande funktioner så som jordfelsbrytare finns installerad etc. Vi har även en byggnadsingenjör som bedömer byggnads konstruktion, problemområden etc i de fall kund önskar detta. Ibland rekommenderar vi att en bedömning görs av byggnadsingenjör.

Vi delar upp våra besiktningar i två typer, grundbesiktning bas samt grundbesiktning plus.

Grundbesiktning bas – Innefattar kontroll av vvs-installationer, kontroll av elsystem, fuktmätning, okulärbesiktning sprickbildningar.

Grundbesiktning plus – Förutom att innefatta de kontroller som grundbesiktning bas innehåller går även en lokal byggnadsingenjör igenom lägenheten eller husets konstruktion noggrant och lämnar en detaljerad rapport över eventuella problemområden.

Husbesiktning

Vi utför husbesiktningar där vi tittar både på husets inre delar som yttre delar.