Besiktning innan köp viktigt vid digitala visningar

Pandemin har medfört att mäklarbranschen tillfälligt har fått ställa om och man genomför nu ofta digitala visningar. Det är bra för köpintressenter som inte kan besöka ön naturligtvis. Viktigt att tänka på som köpare dock är att mäklaren kanske inte visar de eventuella brister som kan finnas. Vi utför besiktningar innan köp och vid fler än ett tillfälle har vi upptäckt brister som köparen inte upplysts om och som denne inte heller hade noterat vid den digitala visningen. Okänt för många är att asbest användes fram till 2001 (i Sverige till 1982) detta innebär att inte sällan finns tak gjorda av asbest och det är kostsamt att anlita certifierat företag att ta bort.

Vill du ha en genomgång inför ett köp av fackman, kontakta oss!