Priser

Eftersom vi ser varje jobb som något unikt och varje rum vi arbetar med som något speciellt vill vi gärna träffa Er och se på det rum eller utrymme där arbetet ska utföras innan vi ger ett kostnadsförslag.

Tag kontakt med oss för att boka en tid då vi kan träffas och gå igenom det arbete som ska utföras, så får Ni därefter ett kostnadsfritt kostnadsförslag.

Besiktning inför köp.

Vi besiktigar årligen ett antal lägenheter och hus på Gran Canaria, ofta inför köp åt kunder. Genom att vi utför olika typer av renoveringar samt nybyggnationer regelbundet har vi väldigt bred erfarenhet vilka skador och frågor som är frekventa här på ön. Genom våra besiktningar får kunden en bild över vilka reparationsbehov som kan finnas för bostaden. Kunden får därmed ett bättre beslutsunderlag inför köp både ur ett förhandlingsperspektiv samt en bild av vilka kostnader som kan bli aktuella för eventuella reparationer.

Lägenhetsbesiktning

Vi utför lägenhetsbesiktningar till exempel inför köp. Vi tittar på lägenhetens skick, vilka skador eller initiala skeden av skador som kan innebära reparationer med tiden som t.ex. sprickor, fukt, vvs, etc.

Vi kan även erbjuda besiktning med elektriker som går igenom elsystemet.

Husbesiktning

Vi utför husbesiktningar där vi tittar både på husets inre delar som yttre delar.