Uppförande av mur

Uppförande av mur i Mogans kommun runt om en fastighet. Putsning och målning.