Höjning av mur

Befintlig mur omkring 80 cm har höjts till 220-230 cm. Efter det har sten monterats med den klassiska Pizzarastenen. Aluminiumdörr har beställts och monterats.