ROT avdrag Spanien

Informationen nedan är hämtad från Skatteverket. 

Är du ägare till en bostad i Spanien och bosatt i Sverige kan du vara berättigad till ROT-avdrag.

Om ett arbete ger rätt till rotavdrag eller inte beror på vilken typ av bostad arbetet utförs i.

Det är 30 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.

Reglerna för ägarlägenheter är till stor del desamma som reglerna för småhus. Skillnaden är att arbete som utförs på de gemensamma delarna av fastigheten, alltså yttertak, fasader, trapphus, förråd och liknande, inte ger rätt till rotavdrag.

Reparera och underhålla

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i lägenheten, det vill säga innanför innerväggar och innertak, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Rotavdrag ges för

 • slipning och byte av golv, tak och väggmaterial; se även Målning och tapetsering (rot)
 • kakel- och klinkersättning
 • byte och reparation av köksluckor och innerdörrar samt lås och handtag på en innerdörr eller insidan av en ytterdörr
 • byte och reparation av innerfönster och fönsterfoder
 • reparation på grund av skadedjur.

Inget avdrag ges för

 • reparation av markiser och persienner
 • reparation och underhåll av staket, murar, båtbryggor, balkonger och altaner samt tillhörande räcken
 • arbeten på gemensamma ytor, till exempel tak, fasader, trapphus och entréer
 • byte eller reparation av fönsterbleck, ytterfönster, ytterdörrar eller lås i ytterdörrar
 • tilläggsisolering
 • att göra energideklarationer eller fuktmätningar
 • skadedjursbekämpning.

Bygga om och bygga till

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Arbetet får bara utföras om två bostadsrätter anpassas till en bostad, bostadsytan utökas eller en oinredd biyta görs om till bostadsyta.

Rotavdrag ges för

 • om- och tillbyggnad av en bostadsrätt; se även markarbete vid utbyggnad under Gräv- och markarbeten (rot)
 • förbättringsarbeten, till exempel byte av plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel
 • montering av fast köks- och badrumsinredning samt installation av vitvaror i samband med byggarbetet
 • montering av platsbyggda garderober och bokhyllor
 • rivning av innerväggar och ombyggnad av lägenhetens planlösning
 • installation av trapphiss.

Inget avdrag ges för

 • arbete med att färdigställa en nyproducerad lägenhet
 • bygga eller bygga om en balkong eller en altan
 • installation och reparation av pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset; se även VVS
 • att bygga ett helt nytt hus eller en friggebod, ett garage, ett växthus eller liknande fristående byggnad
 • bygga om eller bygga till ett förråd, garage, carport eller gäststuga
 • att bygga staket och murar
 • montering av markiser, persienner och fristående möbler samt upp- och nedmontering av byggnadsställning på utsidan av lägenheten
 • att skriva bygglovshandlingar eller anlita en arkitekt, kvalitetsansvarig, besiktningsman eller liknande.

El

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i lägenheten, det vill säga innanför innerväggar och innertak, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Rotavdrag ges för

Inget avdrag ges för

 • eldragning i trädgården eller till en elcentral som finns utanför lägenheten
 • installation, reparation och byte av solceller
 • installation och reparation av larm
 • att göra energideklarationer och fuktmätningar.

Glas och plåt

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i lägenheten, det vill säga innanför innerväggar och innertak, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Rotavdrag ges för

 • arbete på insidan av befintliga fönster.

Inget avdrag ges för

 • plåt- och glasarbeten som utförs i företagets lokaler
 • byte av fönster eller arbete som sker på utsidan av befintliga fönster
  montering av solfilm på fönster samt uppsättning av myggnät
 • inglasning av balkong eller altaner
 • byte av glasskärmar på data- och IT-utrustning; se godkända arbeten under Data och IT (rut)
 • fönsterputsning; se godkända arbeten under Städning (rut)
 • reparation eller byte av plåttak, hängrännor och stuprör.

Gräv- och markarbete

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Arbetet får endast utföras om två bostadsrätter anpassas till en bostad eller bostadsytan utökas eller en oinredd biyta görs om till bostadsyta.

Rotavdrag ges för

 • gräv-, mark- och sprängarbete som krävs för att husgrunden ska kunna byggas ut.

Inget avdrag ges för

 • edgrävning av ledningar för värme, vatten, avlopp, elektricitet och elektronisk kommunikation på tomten i anslutning till lägenheten, även om det sker i samband med en tillbyggnad
 • gräv-, mark- och sprängarbete för att bygga en altan eller balkong
 • dränering av husgrunder
 • asfaltering, sten- eller plattläggning samt anläggning av gräsmatta, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Trädgårdsarbete (rut)
 • kostnader för sprängbesiktning eller maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande.

Murning och sotning

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska ske i lägenheten, det vill säga innanför innerväggarna och innertaket, samt gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Rotavdrag ges för

 • murning och reparation av öppen spis och kakelugn.

Inget avdrag ges för

 • att uppföra eller reparera skorstenar, murar, entrétrappor eller eldstäder utomhus
 • sotning av skorstenar
 • kontroll av eldstäder och skorstenar.

Målning och tapetsering

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i lägenheten, det vill säga innanför innerväggarna och innertaket, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Rotavdrag ges för

 • målning av golv, tak, väggar och element
 • målning eller lackering av dörrar och köksluckor
 • tapetsering
 • målning på innerdörrar och på insidan av ytterdörrar och fönster.

Inget avdrag ges för

 • målning eller oljning av fasader, balkonger, altaner eller takterrasser
 • målning eller oljning på utsidan av fönster eller ytterdörrar
 • lackning eller målning av dörrar och köksluckor i företagets lokaler
 • målning av staket eller murar.

Rengöring och underhåll

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i lägenheten, det vill säga innanför innerväggarna och innertaket, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Rotavdrag ges för

Inget avdrag ges för

VVS – värme, ventilation, sanitet

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen .
 • Arbetet ska utföras i lägenheten, det vill säga innanför innerväggarna och innertaket, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.
 • Reparation och underhåll ska gälla inventarier som är fast monterade i huset och grundläggande för dess funktion.
 • Installation av inventarier ska medföra visst byggarbete.

Rotavdrag ges för

 • installation och reparation av braskaminer, värmepannor och värmepumpar
 • installation och reparation av element, termostat, blandare, kranar, toaletter, duschar, badkar, handfat samt kakel- och klinkersättningar; se även Reparera och underhålla (rot)
 • byte av flottörer, packningar, silar eller andra delar av en toalett eller ett handfat
 • felsökning i samband med reparation och underhållsarbete.

Inget avdrag ges för