Byggmaterial

Vid arbeten

Vi kommer överens om hur inköp av material skall ske, om du som kund vill göra något av detta eller om vi sköter beställningar och bokar transporter. Erfarenhetsmässigt är detta inte lätt för kund om man inte talar spanska. Vi ordnar bortforsling av rivningsmaterialet.

Fönster och skjutdörrar

På Kanarieöarna arbetar vi ofta med aluminium som råmaterial vid produktion av fönster och dörrar. Aluminium är ett enastående material som står emot klimatet här nere. Ur miljösynpunkt är även aluminium en bra produkt då det kan återvinnas i oändlighet.

Behöver dina fönster eller dörrar bytas ut kommer vi och tar mått och sedan producerar vi dessa efter dina instruktioner. Du väljer färg, om fönstren skall ha flera öppningsfunktioner, om det ska öppnas innåt eller ha skjutfunktion och om myggnät skall installeras.

Andra positiva fördelar med aluminium är att det är ett superlätt material, med en densitet på 2 700 kg/m3, vilket är en tredjedel av stålets.

Lätt betyder dock inte inte svagt. Aluminiumlegeringar har draghållfastheter mellan 70 och 700 mPa. Till skillnad från de flesta stålsorter ökar aluminiums hållfasthet vid låga temperaturer. Därför är metallen det självklara valet i många sammanhang.

Materialet har en otrolig flexibilitet. Fräsning, borrning, kapning, stansning och bockning är några av de vanligaste bearbetningsmetoderna. Dessutom är energiinsatsen vid bearbetning låg, vilket är positivt för miljön.

Golv

Ofta gör vi inköp för kundernas arbeten och genom våra samarbetspartners får vi ofta ett bättre pris.

Värmegolv

Vi installerar värmegolv i badrum och andra rum. Det är dock ofta en beställningsvara varför det ibland kan ta lite tid innan materialet kommer, så god framförhållning är en god ide.

Kök

Du kan antingen beställa ett färdigt kök från någon leverantör eller så kan vi offertera ett platsbyggt kök efter de mått som köksytan har.