Byggnation av pool och poolrum

Projektering och utförande av grävning, gjutning, byggnation av pool med energieffektiva EPS-block. Byggnation av poolrum och trappa. Sättning av liner och installation av simmotstånd, belysning, uppvärmning, saltvattenanläggning och pooltäcke. 

Övrigt arbete som utförts är gjutning av terrass med fall till golvbrunnar, plattsättning hela terrassen. Putsning av husfasad och målningsarbeten. Installation av murbelysning m.m.